สมัครด่วน!? บริษัท ซีพี เปิดรับสมัครหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี – โท 38 ตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย (รายละเอียด)

รีบสมัครด่วน!? บริษัท ซีพี เปิดรับสมัครหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี – โท 38 ตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย (รายละเอียด)

ใครที่กำลังหางานทำวันนี้เรามีงานดีๆมานำเสนอกันอีกแล้วจ้า บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน ) เปิดรับสมัครพนักงานหลากหลายสาขาอาชีพเป็นจำนวนหลายร้อยอัตราเลยทีเดียว ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆได้ข้างล่างนี้เลยจ้า  และหากมีตำแหน่งงานที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้เลย >>>>>>>>>>>>>>>> กรอกใบสมัครที่นี่ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ตำแหน่งงานว่าง

1.เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) จำนวน 8 อัตรา

ลักษณะงานรวบรวม จัดทำ ตรวจสอบและบันทึกบัญชี และสอบทานรายการทางบัญชีที่เป็นบัญชีคุมยอดกับบัญชีย่อย เพื่อให้รายงานทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตฐานการบัญชีและประมวลรัษฏากรประเภทงานบัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

Loading...

สถานที่ทำงาน บางรักการศึกษา

วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

คุณสมบัติประสบการณ์ด้านบัญชี 0 – 5 ปี

เพศไม่ระบุอายุ 22 – 28 ปี

2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย

2. ตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

3. อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่

4. ไต่สวนอุบัติเหตุ

5. จัดทำแผนฉุกเฉิน

6. เก็บสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

7. จัดกิจกรรมความปลอดภัยประเภทงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติมีประสบการณ์ทำงาน จป.วิชาชีพ 0-5 ปี

เพศไม่ระบุอายุ 22-28 ปี

3.เลขานุการอาวุโส จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน ประสานงานและติดตามผลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทประเภทงานประสานงานทั่วไปสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการสำนักงาน, บริหารทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติประสบการณ์ด้านเลขานุการ 8 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

เพศไม่ระบุอายุ30-35 ปี

4.พนักงานประจำร้านเบเกอรี่และกาแฟ (คัดสรร) ไม่จำกัดจำนวน

ลักษณะงาน รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้ ประจำร้านเบเกอรี่และกาแฟ (คัดสรร)ประเภทงานบริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิ ม.3-ปริญญาตรีคุณสมบัติเพศไม่ระบุอายุ18-30 ปี

5.พนักงานประจำร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (ทั่วประเทศ) ไม่จำกัดจำนวน ด่วน!

พนักงานประจำร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (ทั่วประเทศ) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ลักษณะงานให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประเภทงานบริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีคุณสมบัติรักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้เพศไม่ระบุอายุ18-35 ปี

6.พนักงานตรวจสอบร้าน(Audit) ไม่จำกัดจำนวน ด่วน! ลักษณะงาน เดินทางตรวจนับสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประเภทงานอื่นๆสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิ ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขาคุณสมบัติสามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เพศไม่ระบุอายุ18-30 ปี

7.พนักงาน Event จำนวน 10 อัตรา ลักษณะงาน จัดกิจกรรมหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาเปิดใหม่ทั่วประเทศไทยประเภทงานการตลาดสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาคุณสมบัติมีประสบการณ์ทำงาน Event มา 1-3 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-26 ปี

 

8.เจ้าหน้าที่ Digital Communications จำนวน 1 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน วางแผนการสื่อสาร รูปแบบวิธีการนำเสนอ Content และกิจกรรมต่างๆ ผ่าน Social Mediaประเภทงานการตลาดสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ / สื่อสารการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติมีทักษะในการเขียนที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ มีความรู้และประสบการณ์ในงาน Social Media 2-4 ปีเพศไม่ระบุอายุ23 – 35

9.ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ไม่จำกัดจำนวน ลักษณะงาน เข้าเครื่องแคชเชียร์, บริการลูกค้า และตรวจเช็คสินค้า สามารถทำงานเป็นกะได้ประเภทงานบริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาคุณสมบัติ-เพศไม่ระบุอายุ22-45 ปี

10.วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 10 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบมาตรฐานในการก่อสร้างตกแต่ง/ปรับปรุงร้านและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ให้เป็นตามข้อกำหนด ของบริษัท 2. ควบคุมงานก่อสร้างตกแต่ง/ปรับปรุงร้านของผู้รับเหมาและ Supplier ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. รายงานรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานที่ไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้างให้ผู้บังคับบัญชารรับทราบพร้อมทั้งประสานงานและติดตามงานแก้ไข ให้แล้วเสร็จ

4. รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างตกแต่ง / ปรับปรุงร้านให้ผู้บังคับบัญชารับทราบรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค(ถ้ามี) พร้อมแนวทางแก้ไข เบื้องต้น 5. ตรวจรับการส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างและรวบรวมเอกสารของผู้รับเหมาและ Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วนและนำส่งสำนักงานมณฑล ประเภทงานวิศวกรสถานที่ทำงานบางรักการศึกษา 1.เพศชาย อายุ 22-30 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป คุณสมบัติ1. เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-5 ปีเพศชายอายุ20-30 ปี

11.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน 10 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน คัดเลือก และให้คำแนะนำ ผู้ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ เซเว่นอีเลฟเว่นประเภทงานการตลาดสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติมีประสบการณ์ทำงานด้าน Sales 0-3 ปี เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เพศไม่ระบุอายุ22-28 ปี

12.เจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์ จำนวน 5 อัตรา ลักษณะงาน วิเคราะห์ยอดขาย และข้อมูลต่างๆ รวมทั้งติดตามผลรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ประเภทงานอื่นๆสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, คณิตศาสตร์คุณสมบัติมีประสบการณ์ด้านสถิติวิเคราะห์ 0-3 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-28 ปี

13.เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีตรวจสอบ จำนวน 2 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน 1. จัดทำรายงานรวบรวมมาตรฐานบัญชีและเปรียบเทียบกับระบบบัญชีปัจจุบันเพือจัดทำนโยบายบัญชี 2.วางแผนและพัฒนารูปแบบงบการเงินให้เป็นไปตามการบัญชีระหว่างประเทศ 3.วางระบบบัญชีทเี กิดขึน% ใหม่ ๆ ของธุรกิจให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทีกำหนดและสอดคล้องกับระบบทำงาน

4.จัดทำรายงาน ความหมือนและความแตกต่าง ด้านมาตรฐานบัญชีและภาษี พร้อมหาข้อสรุปเพือดำเนินการออกงบการเงินและนำส่ง ภาษีอากรของบริษัทฯได้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด 5.จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสในมุมมองต่างๆ เพือผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจประเภทงานบัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาดสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีคุณสมบัติมีประสบการณ์บัญชีอย่างน้อย 3-5 ปีเพศไม่ระบุอายุ25-30 ปี

14.วิศวกรจัดซื้อ จำนวน 10 อัตรา ลักษณะงาน วางแผนดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนสรรหาและคัดเลือก พัฒนาคู่ค้าให้มีศักยภาพรวมถึงพัฒนากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเข้ามาวิเคราะห์และบริหารจัดการ ร่วมกับการดำเนินการจัดซื้อ ได้อย่างเป็นไปตามระบบและนโยบายบริษัทประเภทงานวิศวกรสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อิเล็กทรอนิคคุณสมบัติประสบการณ์ด้สนจัดซื้ออุปกรณ์ 3 ปีขึ้นไปเพศไม่ระบุอายุ27-34 ปี

15.Web Master จำนวน 2 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน 1.งานออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการ เว็บไซต์ รวมทังจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กำหนดรูปแบบ หรือConcept บนเว็บไซต์ 2.ปรับปรุงทิศทางของเว็บไซต์ในอนาคต ออกแบบกราฟิก เลย์เอาท์หน้าเว็บเพจ สำหรับงาน Web Design 3.พัฒนาความสามารถของเว็บไซต์ ทางด้าน Web Programing

รวมทังตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์ จัดทำเนือหา/ ข่าว/ กิจกรรม (Web Content) สำหรับนำเสนอบนเว็บไซต์ 4.ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักของคนไป (Web Promotion) จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศประเภทงานเทคโนโลยีสารสนเทศสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศคุณสมบัติมีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บไซต์ 1-5 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-30 ปี

 

16.Part Time สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล (ประจำสำนักงานขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน ทำการรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆเพื่อเสนอให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประเภทงานพนักงาน Part Time/พนักงานชั่วคราวสถานที่ทำงานจังหวัดขอนแก่น การศึกษาปวช. -ปริญญาตรี (หากกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)คุณสมบัติสามารถใช้โปรแกรม Office ได้ดี มีความละเอียดรอบคอบเพศไม่ระบุอายุ 20 – 25 ปี

17.เจ้าหน้าที่แฟรนไชส์สัมพันธ์ จำนวน 10 อัตรา ลักษณะงานให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารร้านแฟรนไชส์ เซเว่นอีเลฟเว่น และจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าแฟรนไชส์ทั่วประเทศประเภทงานการตลาดสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติ1. บุคลิกดี 2. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจกรรมการตลาด 0-3ปี เพศหญิงอายุ22-28 ปี

 

18.เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง จำนวน 15 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน 1.เขียนแบบและจัดทำแบบร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่เปิดใหม่และร้าน Renovate 2.เข้าวัดพื้นที่ เคลียร์ Site ที่หน้างานในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 3.สรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานเข้าวัดพื้นที่และเคลียร์ Site 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทประเภทงานเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบสถานที่ทำงานบางรักการศึกษา 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป คุณสมบัติ1. มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง 0-5 ปี 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ AUTO CAD และ 3D ได้ดี เพศไม่ระบุอายุ20-30 ปี

19.เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 10 อัตรา ลักษณะงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลประจำเดือนประเภทงานประสานงานทั่วไปสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติมีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสาร 1-3 ปีเพศหญิงอายุ22-28 ปี

20.เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 10 อัตรา ลักษณะงาน วางแผนการสรรหา คัดเลือก การเจรจาต่อรองค่าจ้าง และการประสานงานประชาสัมพันธ์โฆษาณาตำแหน่งงานที่ต้องเกี่ยวกับสื่อโฆษาณาต่างๆ บริหารค่าจ้างผลตอบแทน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ประเภทงานบุคคล/ฝึกอบรมสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทั่วไป, จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติมีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-28 ปี

21.เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 5 อัตรา ลักษณะงาน จัดการกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมายให้มีผลตอบแทนในเชิงกำไร และยอดขายตามเป้าหมายประเภทงานการตลาดสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ,เศรษฐศาสตร์, MBAคุณสมบัติมีประสบการณ์ด้านบริหารสินค้าอุปโภคบริโภค 1-5 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-28 ปี

22.เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 10 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน สรรหาสินค้า ต่อรองราคาสินค้า เพื่อนำมาวางจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าประเภทงานจัดซื้อจัดจ้างสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจคุณสมบัติมีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 0-5 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-28 ปี

23.Web Design จำนวน 3 อัตรา ลักษณะงาน ออกแบบ Websiteประเภทงานการตลาดสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สารสนเทศคุณสมบัติมีประสบการณ์ทำงานด้านอออกแบบ Website 3-5 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-28 ปี

SRU-MOU-CP-all

SRU-MOU-CP-all

24.นิติกร จำนวน 5 อัตรา ลักษณะงาน ค้นคว้า ประมวล วิเคราะห์ข้อกฎหมาย โดยสอบทาน แก้ไขสัญญาของบริษัท และ บริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมายและ หลักกฎหมายภาษีอากร ประเภทงานกฎหมายสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีตั๋วทนายคุณสมบัติมีประสบการณ์ทำงานด้านงานสัญญา 0-3 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-28 ปี

25.นักศึกษาฝึกงาน (Student Trainee) จำนวน 30 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน สาขาที่เปิดรับการฝึกงาน 1. การจัดการ หรือบริหารธุรกิจ 2. การตลาด 3. เศรษฐศาสตร์ 4. บัญชี 5. ทรัพยากรบุคคล 6. ประชาสัมพันธ์/นิเทศศาสตร์/สื่อสารองค์กร 7. วิศวโยธา/ไฟฟ้า/อุตสาหการ 8. สถาปัตย์/ เขียนแบบ 9. สถิติ/คณิตศาสตร์ประยุกต์ 10. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น) 11. นิติศาสตร์ 12. Foodscienceประเภทงานอื่นๆสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาช่วงระยะเวลาการฝึก เทอม 1 ส.ค.-ธ.ค.(4เดือน), เทอม 2 ม.ค.-พ.ค.(4เดือน), summer มิ.ย.-ก.ค.(2 เดือน) คุณสมบัติ-นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 – เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5เพศไม่ระบุอายุ20 – 25 ปี

26.เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ด่วน! ลักษณะงานดำเนินการ เกี่ยวกับงานด้านระบบสาธารณูปโภค ใบอนุญาต ต่างๆ จากหน่วยราชการ การชำระค่าธรรมเนียม , ภาษีต่างๆ การจัดทำประกันภัย , เคลมประกัน การประสานงานหน่วยราชการ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับร้านสาขาและสำนักงานประเภทงานประสานงานทั่วไปสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติมีประสบการณ์ทำงานเอกสาร และติดต่อหน่วยงานราชการเพศไม่ระบุอายุ22-28 ปี

27.ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสูตรอาหาร ( CHEF ) จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงาน 1. เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการทดสอบชิมสินค้าอาหาร Benchmark และสินค้าอื่นๆ (อาหารคาว/หวาน) ตามโครงสร้างทางด้านอาหารต่างๆ 2.พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้เหมือน Benchmark จากการสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการทดสอบชิม ในที่ประชุม Benchmark 3. พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (คาว/หวาน) ในที่ประชุมBenchmark หรือในที่ประชุมโครงการ ทางด้านอื่นๆ

4. พัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ (คาว/หวาน) ตามคำร้องขอจากหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ /หน่วยงานการตลาด 5. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประยุกต์ ขั้นตอนการทำอาหาร ให้สอดคล้อง กับกระบวนการทำงานของโรงงานผู้ผลิต 6. เป็นที่ปรึกษาด้านสูตรอาหารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ชิมผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมงานเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้านั้นยังคงคุณลักษณะต่างๆ ตามมาตรฐานเพื่อเป็น การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 8. ดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านเทคนิคและความรู้ความสามารถ ประเภทงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาคุณสมบัติเพศไม่ระบุอายุ35 ปีขึ้นไป

28.เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ด้านจีน) จำนวน 2 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน ประสานงาน สามารถพูดและแปลภาษาจีนได้ ประเภทงานอื่นๆสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาตร์, คณะมนุษยศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน คุณสมบัติ1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี 2. บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 3. สามารถพูดและแปลภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศไม่ระบุอายุ22 – 30 ปี

29.เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QA) จำนวน 5 อัตรา ลักษณะงาน 1. สุ่มตรวจคุณภาพน้ำ สินค้า อุปกรณ์ และสุขอนามัยที่ร้านสาขา ตลอดจนเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ 2. รับข้อร้องเรียนปัญหาคุณภาพสินค้า เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขและ ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านคุณภาพให้กับสำนักปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นส่วนงานพัฒนาเทคนิคร้าน สำนักการตลาด สำนักปฏิบัติการ เป็นต้น

เพื่อการแก้ปัญหาสุขอนามัยในร้านและสินค้า ตลอดจนปัญหาร้องเรียนคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น 5. จัดทำแผนและส่งเครื่องมือเพื่อทวนสอบตามแผนการทวนสอบอุปกรณ์ที่วางไว้ 6. ติดตามการตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการแก้ไขป้องกันในโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาปริญญาตรี-โท วิศวกรรม, Food Science, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม,พอลิเมอร์, เทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ- มีประสบการณ์ ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร(อาหารแช่แข็ง),ผักผลไม้ หรือโรงงานสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แชมพู, น้ำยาล้างจาน หรืองานด้านตรวจสอบผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร ฯลฯ – ประสบการณ์ 0 -10 ปี เพศไม่ระบุอายุ22-35 ปี

30.เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน 1. คัดเลือก พัฒนา และตัดสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตรงตามสถานการณ์ และเทศกาลต่างๆ และสอดคล้องกับ Concept และแผนงานของแผน

4. นำเสนอ (Presentation) และการสื่อสาร (Communication) แนวคิดการจัดการสินค้าต่างๆแก่หน่วยงานภายใน โดยเฉพาะ Operation เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสามารถดำเนินการได้ ตามที่ได้วางแผนไว้อย่างสม่ำเสมอ 5. จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สินค้าการเก็บรายได้เป็นพิเศษต่างๆ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที่สนับสนุนการขายให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 6. จัดทำแผนพัฒนาสินค้าร่วมกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริษัทคู่ค้า ประเภทงานการตลาดสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, MBAคุณสมบัติมีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารสินค้าอุปโภค บริโภค 1-5 ปีเพศไม่ระบุอายุ 22-28 ปี

31.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา ลักษณะงาน ดำเนินงานด้านธุรการ งานด้านเอกสาร วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ภายในสำนักงานประเภทงานประสานงานทั่วไปสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติ-เพศหญิงอายุ22-28 ปี

32.Graphic Designer จำนวน 5 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน จัดทำสื่อการตลาดออนไลน์ประเภทงานเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบสถานที่ทำงานสาทรการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขา นิเทศศิลป์,นิเทศศาสตร์,กราฟฟิกดีไซน์คุณสมบัติ1. มีความรุ้เรื่อง Social Media 2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการออกแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ 3. ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำกราฟฟิก สื่อสารผ่านช่องทาง Social network 6. เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ เพศไม่ระบุอายุ22-28

33.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำกรุงเทพฯ, ชลบุรี, ขอนแก่น, ลำพูน, มหาชัย,บุรีรัมย์,สุราษฎร์ธานี) จำนวน 30 อัตรา ลักษณะงาน จัดทำข้อมูลรับ-จ่าย จัดส่ง ควบคุมสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย Stock สินค้า และส่งมอบสินค้าประเภทงานคลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chainสถานที่ทำงานบางรักการศึกษา1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการ, บริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติ1. สามารถทำงานเป็นกะได้ 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 0-5 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-35 ปี

34.Part Time สำนักงาน จำนวน 20 อัตรา ลักษณะงานบันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายประเภทงานธุรการสถานที่ทำงานบางรักการศึกษา1. วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีคุณสมบัติทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.เพศไม่ระบุอายุ18-30 ปี

SRU-MOU-CP-all

35.เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Location) จำนวน 5 อัตรา ด่วน! ลักษณะงานสรรหาทำเลพื้นที่ ติดต่อเจรจาขอเช่าพื้นที่ ในการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประเภทงานการตลาดสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติประสบการณ์ทำงานด้าน Sales 1-5 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-28 ปี

 

 

36.เจ้าหน้าที่วิชาการ (ภาษาจีน) จำนวน 2 อัตรา ด่วน! ลักษณะงานแปลและเรียบเรียงบทความภาษาจีน ประเภทงานภาษาศาสตร์สถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาตร์, คณะมนุษยศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน คุณสมบัติมีความเชี่ยวชาญภาษาจีนและภาษาไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความสามารถในการแปลและเรียบเรียงบทความ เพศไม่ระบุอายุ22 – 30 ปี

37.พนักงานจับตัวเลข จำนวน 5 อัตรา ลักษณะงาน -สำรวจศักยภาพทำเล -สำรวจจำนวนประชากร / สำรวจการจราจร -เป็นงาน Out door ไม่ประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง (งานเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ) -ชอบงานลุยๆ เดินทาง ไม่จำเจประเภทงานอื่นๆสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไปคุณสมบัติ-สามารถใช้ Tablet ได้ (มีเครื่อง และโปรแกรมของบริษัทให้ใช้) -ขยัน ซื่อสัตย์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ -รู้จักเส้นทางในกทม.จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ -มีรถจยย.จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ -ไปต่างจังหวัดได้ (ชลบุรี,ระยอง) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (ไปเป็นทีมงาน บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้หมด)เพศไม่ระบุอายุ18 ปีขึ้นไป

38.นักศึกษาฝึกงาน : โครงการสหกิจศึกษา (สายวิชาชีพ) จำนวน 30 อัตรา ด่วน! ลักษณะงาน ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานประเภทงานอื่นๆสถานที่ทำงานบางรักการศึกษากำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) -วิศวกรรมการอาหาร (Food Engineering) คณะวิทยาศาสตร์

 

-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) -เทคโนโลยีสารนเทศ (Information Technology) – วิทยากศาสตร์การอาหาร (Food Science) คณะอุคสาหกรรมการเกษตร – แปรรูปการฝลิต – เทคโนโลยีอาหาร คณะบัญชี หรือสาขาวิชาบัญชีคุณสมบัติเกรดเฉลี่ยรวม(GPA) ถึงภาคการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.00 สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่สีลม/ ลาดกระบัง / ลาดหลุมแก้ว และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สุขภาพร่างกายแข่งแรง พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆตลอดเวลาเพศไม่ระบุอายุ

39.เภสัชกร ไม่จำกัดจำนวน ลักษณะงาน ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ยา ประจำร้านขายยา eXtaประเภทงานเภสัชกรสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบอนุญาติประกอบโรคศิลป์คุณสมบัติมีประสบการณ์เภสัชกร 0-5 ปีเพศไม่ระบุอายุ 22-28 ปี

แหล่งที่มา : truststoreonline ,siamtodaynews

Comments

comments

Loading...